dilluns, 20 de gener de 2020

Propera inscripció al mercat de segona ma

El dia 30 de març de les 08:00 h a les 15:00 h s’obrirà una convocatòria extraordinària per participar al Mercat de Segona Mà el 3 de maig de 2020.

Les sol·licituds es faran només a través  de la pàgina web: http://www.mercatsegonamasantacristinaro.blogspot.com.es/ a l’apartat d’Inscripcions.

Procediment d’admissió:
 1. Tindrà preferència la gent de Santa Cristina d’Aro. 
 2. Els números de taula s’assignen per ordre d’inscripció i fixen la ubicació de la parada. Per tant, no es pot escollir la ubicació. 
 3. El dia 1 d'abril li comunicarem a través del correu electrònic si la seva sol·licitud és acceptada.
 4. En cas afirmatiu, haurà de fer el pagament del 7 al 8 d'abril al número de compte que li indicarem.
 5. Preu de 6 euros per mòdul i mes (3 metres d’ample per 2 metres de fondària). 
 6. Les llicències podran ser pel dia 3 de maig de 2020
 7.  L'Ajuntament es reserva el dret a no admetre als següents mercats aquells participants que no reuneixin les condicions fixades.
Per més informació sobre les Normes de Funcionament que regeixen el Mercat consultar: http://www.mercatsegonamasantacristinaro.blogspot.com.es/p/funcionament.html

  INFORMACIÓ I CONTACTE: 972837010 mercatdesegonama@santacristina.cat  

dimecres, 4 de desembre de 2019

Inscripcions tancades pel primer semestre de l'any 2020


Ja s'ha tancat el període per fer les sol·licituds pel mercat de segona mà per tot l'any o primer semestre de l'any 2020.

El 3 de juny de 2020, de 08.00 h a 15.00 h, es podran fer les sol·licituds per prendre part pel segon semestre del 2020 i serà només a través d'aquesta pàgina del mercat de segona mà a l'apartat que dirà INSCRIPCIONS.

divendres, 20 de setembre de 2019

Propera inscripció

El dimarts 3 de desembre de 2019, de 08:00 a 15:00h, es podran fer les sol·licituds per prendre part per tot l'any 2020 o pel primer semestre del 2020  i serà només a través d'aquest bloc del mercat de segona mà a l'apartat que dirà INSCRIPCIONS.

dilluns, 29 de juliol de 2019

Propera inscripció pel mercat de segona mà

Atès que encara resten algunes places lliures el dia 3 de setembre de les 08:00h a les 15:00h s’obrirà una convocatòria extraordinària per participar al Mercat de Segona Mà el 6 d'octubre de 2019.

Es farà a través de la pàgina web del Mercat de Segona Mà http://www.mercatsegonamasantacristinaro.blogspot.com.es/ a l’apartat d’Inscripcions.
 1. Procediment d’admissió: 
 2. Tindrà preferència la gent de Santa Cristina d’Aro. 
 3. Les persones que vulguin optar a una plaça no podran ser titulars d’una parada semestral o anual al mercat de segona ma de Santa Cristina d’Aro. 
 4. Els números de taula s’assignaran per ordre d’inscripció i fixaran la ubicació de la parada. Per tant, no es podrà escollir la ubicació. 
 5. El dia 5 de setembre li comunicarem si la seva sol·licitud és acceptada. 
 6. Un cop donada l’autorització haurà de fer el pagament del 12 al 13 de setembre al número de compte que li indicarem. 
 7. Preu de 6 euros (3 metres d’ample per 2 metres de fondària). 
 8. Les llicències seran pel dia 6 d'octubre de 2019. 
 9. L'Ajuntament es reserva el dret a no admetre als següents mercats aquells participants que no reuneixin les condicions fixades. 

dimecres, 5 de desembre de 2018

Novetats pel mercat de segona mà per l'any 2019

Atès que hem rebut la petició per part de diferents persones de participar una sola vegada al mercat de segona mà hem destinat 10 parades per a aquesta finalitat. Es donarà l’opció de participar el mes de maig o el mes d'octubre. 
Com sempre es donarà preferència a la gent de Santa Cristina d’Aro. Les persones que triïn aquesta modalitat només ho podran fer un cop l’any i no podran ser titulars d’una parada semestral o anual al mercat de segona ma de Santa Cristina d’Aro.

divendres, 24 d’agost de 2018

Inscripcions tancades pel segon semestre de l'any 2018


Ja s'ha tancat el període per fer les sol·licituds pel mercat de segona mà pel 2on semestre de l'any 2018.
El dimarts 11 de desembre de 2018, de 08:00 a 15:00h, podrà fer la sol·licitud per prendre part pel 1er semestre o tot l'any del 2019 i serà només a través d'aquest blog del mercat de segona mà a l'apartat que dirà INSCRIPCIONS 2019.

dimecres, 17 de gener de 2018

Inscripcions tancades pel primer semestre de l'any 2018

Ja s'ha tancat el període per fer les sol·licituds pel mercat de segona mà per tot l'any i/o 1er semestre de l'any 2018.
El dimarts 12 de juny de 2018, de 08:00 a 15:00h, es podran fer les sol·licituds per prendre part per el 2on semestre del 2018 i serà només a través d'aquest bloc del mercat de segona mà a l'apartat que dirà INSCRIPCIONS.